Koulutukseen?


Opiskelijan opas


Koulutuksen laajuus

Koulutus on Helsingissä 46 opintoviikon laajuinen eli 11 kuukauden mittainen. Kursseja meillä on Helsingissä meneillään kaksi samanaikaisesti, toinen ryhmä aloittaa opinnot tammikuussa ja toinen ryhmä elokuussa. Espanjassa opinnot aloitetaan kerran vuodessa syyskuussa. Espanjassa koulutuksen kesto on 8 kuukautta (neljän vkon joululoma).

Helsingissä Opintoaikaan sisältyy näyttötutkinto, joka suoritetaan opistomme tiloissa opiskelun alkuvaiheessa sovitun aikataulun mukaisesti. Kurssi päättyy kolme päivää kestävään erityisammattitutkinnon osaan Urheilijan lihashuolto. Espanjan koulutuksen jälkeen on mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto Helsingissä.

-> Alkuun

Koulutuksen luonne ja opetuksen käytännön järjestely

Opiskelijoidemme ikäjakauma on ollut 18-59 vuotta ja sukupuolijakauma on ollut suurin piirtein tasan nais- ja miespuolisten opiskelijoiden kesken.

Koulutus on opiskelijoille kokopäiväistä opiskelua. Koulutus on luonteeltaan hyvin intensiivistä.
Koulutus tapahtuu lähiopetuksena ja sisältää mm. eri alueiden kirjallisia tehtäviä, anatomian opiskelua suomeksi, englanniksi ja latinaksi, ryhmätöitä, hieronnan ja urheiluhieronnan harjoittelua käytännössä, erilaisten venytystekniikoiden opettelua ja ohjaavan toiminnan harjoittelua. Opiskelijat tekevät myös liiketoimintasuunnitelman oman hierontayrityksen perustamisen varalle valmistumisen jälkeen.

Opisto tarjoaa opiskelijahierontapalveluita, jotka kuuluvat tärkeänä osana opiskeluun.

Käytännön hierontaharjoittelun opiskelijamme aloittavat todellisten asiakkaiden parissa opettajiensa valvomina n. kahden kuukauden opiskelun jälkeen opiston omassa hoitopraktiikassa. Opiskelijoille on annettu tähän mennessä perusvalmiudet käytännön asiakashierontojen toteuttamiseen. Urheiluhieronnan yössä oppiminen suoritetaan urheiluseuroissa. Opiskelijat tekevät työssä oppimistaan sekä terveiden että sairaiden, enimmäkseen aikuisten ihmisten parissa.

Opetussuunnitelmamme koostuu pääosin seuraavista teemoista: hierontatyön lähtökohdat, fysiologia, anatomia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, tautioppi, hierojan työn perusteet, työterveystieto, hierontatyön perusteet ja menetelmät / urheiluhieronta, klassisen- ja urheiluhieronnan käytännön harjoittelu, itsehoidon tukeminen, asiakaskeskeinen hoitaminen, lihashuollon tukitoimet, sekä itsenäinen ammatinharjoittaminen / yritystalous.

-> Alkuun

Yleiset tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet hieronnassa ja urheiluhieronnassa, että hän voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa hierojana ja urheiluhierojana.

-> Alkuun

Hakeutuminen koulutukseen

Hakulomakkeen jätettyäsi otamme yhteyttä ja kutsumme sinut haastatteluun. Näin opettajamme ja sinä pääsette tutustumaan toisiinne puolin ja toisin.

Hakulomakkeen voit lähettää täältä

Opiskelijat valitaan hakemisjärjestyksessä ja sisäänpääsyhaastattelun perusteella soveltuvuus järjestyksessä. Päätös kurssille valinnasta kerrotaan heti haastattelun yhteydessä.

-> Alkuun

Opettajamme

Opettajamme ovat alansa parhaita. Heillä on vuosien kokemus käytännön hoito- ja opetustyöstä niin klassisen kuin urheiluhieronnan saralla. Opisto kouluttaa opettajiaan n. kerran kuukaudessa, jolloin tuore tieto-taito näkyy oppilaiden saamassa opetuksessa. Opistolla käy lisäksi luennoimassa useita alansa ammattilaisia mm. lääketieteen ja liikunnan aloilta.

-> Alkuun

Opiskelijapaikan lunastaminen

Kun olet käynyt haastattelussa ja sinut on valittu opiskelijaksemme, lähetämme laskut joissa on kaksi eräpäivää. Ensimmäinen laskuista tulee suorittaa oppilaspaikan varausmaksuna (1000e) ja toinen laskuista koskee kurssin loppumaksua. Eräpäivän loppulaskuun sovimme haastattelussa.

-> Alkuun

Keskeytykset / peruutukset

Keskeytysprosentti opistollamme on muutaman prosentin luokkaa menneiden kurssien aikana yhteensä. Opiskelijoiden yhteishenki on hyvä ja keskinäinen tiimityöskentely johtaa hyviin tuloksiin.

Mikäli et jostain syystä voi ottaa vastaan varaamaasi opiskelijapaikkaa, suoritettua varausmaksua ei palauteta. Perussääntö on, että loppumaksu palautetaan peruutuksen kohdalla silloin, jos oppilas tekee peruutuksen viimeistään viikon kuluessa opintojen alkamisesta.

-> Alkuun

Opiskelijapaikat

Opiskelijapaikkoja meillä on jaossa 25 paikkaa / kurssi.

-> Alkuun

Opintomaksu

Kurssimaksu on Helsinki 2500 euroa ja Fuengirola 3300 euroa. Kurssin hintaan sisältyy opetussuunnitelman mukainen teoriapaketti, monistemateriaalimaksu, eri alojen luennot ja käytännön harjoittelu potilasvakuutuksineen sekä näyttötutkintomaksu.

Kurssin hintaan ei sisälly koulutuksessa käytettävät kirjat, liikkuminen yrityksiin ja urheilujoukkueiden harjoituspaikoille.

-> Alkuun

Opintomateriaali

Opinnot etenevät seuraavien kirjamateriaalien siivittäminä:
Lääketieteen kuvasto (F.Netter), Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (A.Hervonen). Kurssin aikana jaetaan runsaasti opiston omia monistemateriaaleja eri kokonaisuuksista esim. luusto-, lihas-, hermo-, nivelside-, hieronta-, urheiluhieronta- ja venyttelyopetuksesta.

-> Alkuun

Lomat

Tammikuussa kurssinsa aloittaneet viettävät neljän viikon mittaista kesälomaa kesä-heinäkuussa. Syksyllä aloittaneilla on joululoma. Hiihto- ja syyslomasta sovitaan kurssin alussa erikseen. Muita vapaapäiviä ovat kirkolliset arkipyhät, itsenäisyyspäivä sekä vapun päivä.

-> Alkuun

Tentit

Teoriakokeita kurssilla järjestetään n. kahden viikon välein. Arvosteluasteikko on 1-5. Hyväksyttyyn kokeeseen vaaditaan vähintään 50 % oikein. Todistuksen saamisen edellytyksenä on kaikille oppitunneille osallistuminen, kaikkien työharjoittelutuntien suorittaminen ja kaikkien kokeiden suorittaminen hyväksytysti.

-> Alkuun

Opiskelun ohjaus


Opiskelun ohjauksen koordinoi koulutuksen pääopettaja. Ohjaus toteutetaan yhdessä opettajien kanssa. Opiskelun ohjauksessa painotetaan avointa ja tasavertaista yhteistyötä opettajien ja opiskelijoiden kesken sekä opiskelijan vastuullisuutta, omatoimisuutta ja aktiivisuutta opiskelussa.

Opiskelun ohjauksessa kiinnitetään huomiota opiskelutekniikkaan, tiedonhankintaan, ajanhallintaan sekä motivointiin. Erityishuomiota suunnataan opiskelijoihin, jotka eivät ole pitkään aikaan opiskelleet. Myös opintoihin vaikuttava elämäntilanne pyritään ottamaan huomioon.

-> Alkuun